ВИК услуги

Любопитно

Знаете ли,че:

-Пиенето на вода помага срещу стреса,който е рисков фактор за здравето ни.

-На молекулярно равнище водата създава структората на спиралата наДНК.

-Практически всички биохимични реакции във всяка жива клетка са реакция във воден разтвор.

-До 75% от теглото ни е вода и тя участва във всички реакции на тялото,като за пет,шест часа осъществява пълна обмяна.

-Като най-чиста вода се определя дъждовната,която съдържа твърди разтворени вещества -средно0,03g/l

-В Мъртво море съдържанието на разтворени вещества достигадо 250g/l.

-Водата има "памет".Доказано е,че има значение каква вода пиеш и как.

-Според някой учени Световният океан съхранява информация за историята на Земята.

-Луната съдържа 100 пъти повече вода отколкото се предполагаше до днес.